Bestuur

De Stichting Dongha-Heem is opgericht op 17 mei 1993. In de aangepaste statuten van 14 december 1998 staat het doel als volgt omschreven: 'De Stichting heeft ten doel:

het beheer en exploitatie van het Dongha-Museum (inmiddels "DE LOOIERIJ") te Dongen, het waarborgen van het voortbestaan van deze instelling en de educatieve functie daarvan gestalte te geven en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.'

   Bestuurssamenstelling

Rinus Krijnen; voorzitter, Ellie Oerlemans; secretaris, Kees den Reijer; penningmeester, Liesbeth Martens; lid ,Jaap Elkerbout; lid, Wim Mertens; lid.

De stichting kent 6 sectoren:

  • Sectorhoofd Gebouw: Wim Mertens
  • Sectorhoofd Gasten: Thea Mous
  • Sectorhoofd Horeca: Jaap Elkerbout
  • Sectorhoofd Collectiebeheer: Vacature; Ellie Oerlemans a.i.
  • Sectorhoofd Exposities: Ellie Oerlemans
  • Sectorhoofd ICT: Media en Communicatie: Rinus Krijnen
  • Sectorhoofd Vrijwilligerszaken: Liesbeth Martens

Groepsbezoekknop

Actueel

Museumkaart

 

Bent u in het bezit bent van een 'Museumkaart'; dan kunt u gratis museum
DE LOOIERIJ bezoeken.

Museumkaart2017

 

                         Museum DE LOOIERIJ, Kerkstraat 33, 5101 BB, Dongen, (0162) 38 71 94, info@delooierij.nl. 

                                                                                    Alle rechten voorbehouden © 2017

DANK AAN DE OPPERLOOIERS