Vrijwilligersbeleid

Al vanaf de opening van het Dongha museum (nu: DE LOOIERIJ) in 1998 zijn vrijwilligers actief binnen deze organisatie. Vrijwilligers geven het publiek toegang tot de historische plek en de kennis over deze plek en doen dat met veel toewijding. In 2011 is DE LOOIERIJ geopend en de behoefte aan een groter aantal vrijwilligers is navenant toegenomen. De organisatie wordt steeds professioneler en de vrijwilligers groeien hierin mee. Om de samenwerking tussen DE LOOIERIJ en haar vrijwilligers een goede basis te geven is dit vrijwilligersbeleid geformuleerd.
Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Ons museum staat midden in de samenleving en de vrijwilliger zorgen voor de verbinding daarmee. Vrijwilligers zijn de pijlers van de organisatie en onmisbaar. Ze zijn enthousiast en publieksvriendelijk, ze ondersteunen in onderzoek en geven binding met de achterban. Daarnaast werkt het museum ook met vrijwilligers om financiële redenen.
Dankzij vrijwilligers kunnen we veel meer werk verzetten.

   Definitie vrijwilligersbeleid

Het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen onze organisatie tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven, op een zodanige manier dat de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden. Deze voorwaarden worden soms vastgelegd in een of meerdere documenten (geformaliseerd), of/maar vaak ook gewoon informeel geregeld (in hoofden van mensen). Het uitgeschreven vrijwilligersbeleid is vastgelegd op pagina 15 in het Visie, beleid & planning Stichting Dongha-Heem.

   Sectorhoofd Vrijwilligers

Binnen het bestuur is één lid verantwoordelijk voor het vrijwilligersmanagement. Dit lid zorgt ervoor dat het vrijwilligersbestand actueel is; dat wil zeggen dat deze functionaris inzicht heeft welke mensen zich inzetten voor de stichting. Hij/zij wordt hierbij gevoed door collega-sectorhoofden. Het sectorhoofd assisteert de sectorhoofden ten aanzien van personele kwesties. Het sectorhoofd zorgt voor een vrijwilligersbeleid en is de plek waar problemen tussen vrijwilligers en sectorhoofd kan escaleren.
De sectorhoofden zorgen dat de vrijwilligersovereenkomsten zijn getekend en actueel gehouden worden. De overeenkomsten worden centraal geadministreerd en vallen onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het sectorhoofd vrijwilligers.

Groepsbezoekknop

Actueel

Museumkaart

 

Bent u in het bezit bent van een 'Museumkaart'; dan kunt u gratis museum
DE LOOIERIJ bezoeken.

Museumkaart2017

 

                         Museum DE LOOIERIJ, Kerkstraat 33, 5101 BB, Dongen, (0162) 38 71 94, info@delooierij.nl. 

                                                                                    Alle rechten voorbehouden © 2017

DANK AAN DE OPPERLOOIERS