De geschiedenis van het museum

 

1883
 
  Leerlooier Johannes Rops oefent zijn beroep uit in een schuur in de Kerkstraat.

1889
 
  Rops bouwt een leerlooierij met nathuis en droogzolders.

1904
 
  Door omstandigheden verhuist Rops naar Roosendaal. Jan Baptist Hessels koopt de leerlooierij met het huis op een openbare veiling. Een hypotheek van fl. 2400 wordt verstrekt door koopman Cornelis Franken te Groenendijk (Oosterhout)

1922
 
  De looierij van Hessels en zijn zoon Janus - zoon Kees is schipper - wordt uitgebreid met een elektromotor van 3 pk, ter vervanging van de oude windmolen op dak.

1925
 
  Jan Baptist Hessels overlijdt. Janus en Kees zetten de looierij voort.

1926
 
  De hypotheekverstrekker Franken overlijdt. Er wordt een hypotheek van fl. 3600 afgesloten bij de Zeeuwse Hypotheekbank.

1931
 
  De leerlooierij wordt uitgebreid met een laag gebouw waarin een gasmotor van 14pk wordt geplaatst.

1939
 
  Er wordt een vergunning aangevraagd voor het oprichten van een nieuwe lederfabriek, die voor 1 april 1940 in werking moet zijn. Uitvoering van het plan gaat uiteindelijk niet door.

1942
 
  Midden in de oorlog wordt de loods verplaatst naar de huidige locatie (het huidige kuipenveld op de plaats van het ECCOplein).

1943
 
  Het laaggebouw wordt verhoogd en verlengd tot de huidige situatie. Er werken 3 mensen in de looierij. Door de oorlog en problemen met de aanvoer van grondstoffen kan er in de looierij niet langer gewerkt worden. Het gebouw wordt voor onderwijsdoeleinden verhuurd aan de ·schoenmakersvakschool uit de Julianastraat*.

1945
 
  Leerlingen van de Laurentiusschool verblijven tijdelijk in de leerlooierij.

1946
 
  Na de tweede wereldoorlog zet Kees Hessels met zijn zwager Gerrit Verheijen en zijn zoon Jan Baptist Hessels (jr. dus) de looierij voort. Zijn broer Janus gaat elders werken.

1964
 
  De leerlooierij verandert in de pantoffelfabriek HECADO (Hessels California Dongen). California is de naam van de gehanteerde fabricagemethode.

1993
 
  Het oudste gedeelte van de looierij wordt door Jan Baptist Hessels beschikbaar gesteld voor het inrichten van een tentoonstelling door de nieuwe Stichting Dongha-Heem.

1994
 
  Architectenbureau Snoeren maakt bouwtekeningen voor de restauratie.
 
1997
 
  Op 1 januari 1997 wordt de pantoffelfabriek opgeheven. Dit is het einde van de fabrieksfunctie van het gebouw. De Stichting Dongha-Heem koopt met een lening van de gemeente het pand.
 
1997
 
  Restauratie van het gebouw en inrichting van het museum.
 
2000
 
  16 juni 2000 Opening van het Dongha museum.
 
2010
 
  Totale restauratie van de buitenkant van het gebouw.
 
2011
 
  31 maart 2011 De naam Dongha Museum verandert in DE LOOIERIJ.
 
2011
 
  1 oktober 2011 Nieuwe ingang en Kunstruimte van DE LOOIERIJ
 
2011
 
  3 december 2011 De LOOIROUTE wordt geopend: Officiële opening van museum De Looierij
 
2012
 
  7 december 2012 Opening van de expositie Dongen, van NUL tot NU.
 
2014
 
  29 november 2014 Opening van DE TOUWERIJ, het looimuseum is af.
 
2019   9 augustus 2019 Stichting Dongha-Heem wordt statutair gewijzigd in Stichting museum DE LOOIERIJ

* Herinneringen aan het gebouw in oorlogstijd:

# Jac. Opperman, 22-jarige leraarassistent:

150516 Looierij 04...ik gaf les op zolder in het bewerken van het onderwerk van de schoen. Het kon er in de zomermaanden van 1944 bloedheet zijn. We zaten met onze werktafel en krukken op de bovenste zolder van de looierij. Ik herinner mij nog het prachtige uitzicht op de tuinen rondom de looierij en dat maakte veel goed.

# Een leerling uit de klas van broeder Serafien:

... de planken van de zoldervloer lagen ver uit elkaar, zodat we onze schrijfpennetjes er doorheen lieten vallen. Helaas liep dat niet altijd goed af voor de leerlingen onder ons. Er was geen speelplaats bij de looierij. Voor het speelkwartier gingen we via het paadjes langs het PNEM-huisje en Heintje Koreman naar de Jongenskweekschool.

Groepsbezoekknoptel

Actueel

Instaprondleiding 29 mei 2022

 

Regelmatig organiseert museum de Looierij instaprondleidingen voor individuele bezoekers. Een enthousiaste gids neemt u mee door het museum. U krijgt alles te horen over de tijd van het ambachtelijk looien, ooit een wezenlijk onderdeel van de Dongense samenleving. Ook de regio was van groot belang voor de ontwikkeling van het looien. Eikenbomen in de omgeving zorgden voor de looistof. Het water van de Donge was een essentieel onderdeel in het looiproces. Het museum is gehuisvest in een oude looierij uit 1890, een industrieel erfgoed. Na een bezoek aan het museum weet u precies hoe de werkzaamheden in een nathuis, een touwerij en een drooghuis ervoor zorgen dat het eindproduct, leer, zo verschrikkelijk mooi, duurzaam en veelzijdig is. 

De instaprondleidingen zijn gratis op vertoon van een geldig entreebewijs van DE LOOIERIJ.
Zondagmiddag 29 mei om 14.00 uur start de eerstvolgende instaprondleiding. De rondleidingen duren ongeveer 1 uur.

Museumkaart

Bent u in het bezit bent van een 'Museumkaart'; dan kunt u gratis museum
DE LOOIERIJ bezoeken.

 

Museumkaart2017

 

instagramg  facebookg  twitterg

Museum DE LOOIERIJ, Kerkstraat 33, 5101 BB, Dongen, (0162) 38 71 94, info@delooierij.nl.

Alle rechten voorbehouden © 2020

DANK AAN DE OPPERLOOIERS