Bestuur

Stichting Museum DE LOOIERIJ is op 17 mei 1993 opgericht als Stiching Dongha-Heem. In de aangepaste statuten van 14 december 1998 en met de naamswijziging naar Stichting Museum DE LOOIERIJ op 9 augustus 2019, staat het doel als volgt omschreven:
Het beheer en de exploitatie van Museum DE LOOIERIJ te Dongen, het waarborgen van het voortbestaan van deze instelling en de educatieve functie daarvan gestalte te geven en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.

   Bestuurssamenstelling

Rinus Krijnen; voorzitter, Ellie Oerlemans; secretaris, Kees den Reijer; penningmeester, Liesbeth Martens; lid, Wim Mertens; lid.

De stichting kent 7 sectoren:

  • Sectorhoofd Gebouw: Wim Mertens
  • Sectorhoofd Gasten: Thea Mous
  • Sectorhoofd Horeca: Vacature
  • Sectorhoofd Collectiebeheer: Vacature; Ellie Oerlemans a.i.
  • Sectorhoofd Exposities: Ellie Oerlemans
  • Sectorhoofd ICT: Media en Communicatie: Rinus Krijnen
  • Sectorhoofd Vrijwilligerszaken: Liesbeth Martens

vrijwilligerskl

Actueel

Museumkaart

Bent u in het bezit bent van een 'Museumkaart'; dan kunt u gratis museum
DE LOOIERIJ bezoeken.

 

Museumkaart2017

 

instagramg  facebookg  twitterg

Museum DE LOOIERIJ, Kerkstraat 33, 5101 BB, Dongen, (0162) 38 71 94, info@delooierij.nl.

Alle rechten voorbehouden © 2020

DANK AAN DE OPPERLOOIERS