Bestuur

Stichting Museum DE LOOIERIJ is op 17 mei 1993 opgericht als Stiching Dongha-Heem. In de aangepaste statuten van 14 december 1998 en met de naamswijziging naar Stichting Museum DE LOOIERIJ op 9 augustus 2019, staat het doel als volgt omschreven:
Het beheer en de exploitatie van Museum DE LOOIERIJ te Dongen, het waarborgen van het voortbestaan van deze instelling en de educatieve functie daarvan gestalte te geven en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.

   Bestuurssamenstelling

 Functie  Naam Nevenfuncties
 Voorzitter  Rinus Krijnen  Bedrijfsanalist bij Achmea
 Penningmeester PvdA Afdeling Dongen
 Programmaraadslid Stichting Langstraat Media
 Secretaris Ellie Oerlemans   Secretaris Vereniging Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen
 Secretaris Stichting IJzertijdboerderij
 Penningmeester  Kees den Reijer  Penningmeester Stichting Vrienden van Museum De Looierij
 Penningmeester Vereniging: Bridgeclub Dongen
 Bestuurslid Wim Mertens  Geen
 Bestuurslid  Liesbeth Martens   Geen

   Borgen van directe communicatie, samen besturen

Om ervoor te zorgen dat besluiten helder zijn en voor iedereen direct toegankelijk zijn, is gekozen voor een bestuur dat grotendeels door de sectoren wordt bemenst. Het draagvlak voor het organisatiebeleid kan daardoor maximaal zijn, het beleid wordt immers mede bepaald door elke sector.
Het bestuur bestaat uit leden die sectorhoofd kunnen zijn plus een voorzitter, secretaris en penningmeester. In totaal maximaal negen leden.
Om een noodzakelijk contact te houden met de Stichting Vrienden van DE LOOIERIJ zal in ieder geval één lid, (Kees den Reijer) deel uitmaken van dat stichtingsbestuur. Rinus Krijnen sluit bij de vergaderingen aan.

   De stichting kent 7 sectoren:

  • Sectorhoofd Gebouw: Wim Mertens
  • Sectorhoofd Gasten: Thea Mous
  • Sectorhoofd Horeca: Vacature
  • Sectorhoofd Collectiebeheer: Vacature; Ellie Oerlemans a.i.
  • Sectorhoofd Exposities: Ellie Oerlemans
  • Sectorhoofd ICT: Media en Communicatie: Rinus Krijnen
  • Sectorhoofd Vrijwilligerszaken: Liesbeth Martens

Groepsbezoekknoptel

Actueel

Instaprondleiding 29 mei 2022

 

Regelmatig organiseert museum de Looierij instaprondleidingen voor individuele bezoekers. Een enthousiaste gids neemt u mee door het museum. U krijgt alles te horen over de tijd van het ambachtelijk looien, ooit een wezenlijk onderdeel van de Dongense samenleving. Ook de regio was van groot belang voor de ontwikkeling van het looien. Eikenbomen in de omgeving zorgden voor de looistof. Het water van de Donge was een essentieel onderdeel in het looiproces. Het museum is gehuisvest in een oude looierij uit 1890, een industrieel erfgoed. Na een bezoek aan het museum weet u precies hoe de werkzaamheden in een nathuis, een touwerij en een drooghuis ervoor zorgen dat het eindproduct, leer, zo verschrikkelijk mooi, duurzaam en veelzijdig is. 

De instaprondleidingen zijn gratis op vertoon van een geldig entreebewijs van DE LOOIERIJ.
Zondagmiddag 29 mei om 14.00 uur start de eerstvolgende instaprondleiding. De rondleidingen duren ongeveer 1 uur.

Museumkaart

Bent u in het bezit bent van een 'Museumkaart'; dan kunt u gratis museum
DE LOOIERIJ bezoeken.

 

Museumkaart2017

 

instagramg  facebookg  twitterg

Museum DE LOOIERIJ, Kerkstraat 33, 5101 BB, Dongen, (0162) 38 71 94, info@delooierij.nl.

Alle rechten voorbehouden © 2020

DANK AAN DE OPPERLOOIERS