Beleid en Doelstelling

DE LOOIERIJ kent uiteraard een volledig uitgeschreven beleid. We tonen u hier de inhoudsopgave, zodat u een overzicht hebt. Vervolgens kunt u
kennis nemen van de algemene inleiding en de missie.
Indien u meer wilt weten kunt u contact met ons opnemen.

   Inleiding

DE LOOIERIJ wil groeien naar een eigentijds, dynamisch heemmuseum. Een museum dat er regionaal toe doet. Een museum met een heldere inhoud: een fris heemkundig museum met een duidelijk beeld van de looier die op de schrale grond zijn kostje bij elkaar scharrelde, van een Dongen dat uitgroeide tot een belangrijk looi- en leercentrum, en doorgroeide naar een actieve, dynamische gemeenschap.

Een museum dat daarnaast in wisseltentoonstellingen de bezoeker telkens weer weet te verrassen. Waar de presentatie en vormgeving een eigentijdse uitstraling heeft met veel hands-on en multimedia apparatuur.

Een museum dat mobiel is. Dat naast de permanente vestiging in de Kerkstraat exposities verzorgt op plekken in het dorp die daarvoor logisch in aanmerking komen. Dat kan langdurig zijn in openbare gebouwen maar ook kortstondig bij bijzondere gebeurtenissen.

Een museum met een culturele en toeristische functie en met een blijvende status van Geregistreerd Museum. Een waardig startpunt voor een informatief en ontspannend bezoek aan Dongen waarbij de functie in kracht groeit, doordat op deze locatie ook het toeristisch informatiepunt (TIP) is ondergebracht alsook het aanmeld-/startpunt voor de gidswandelingen.

Een museum met een ontmoetingsfunctie voor de Dongense bevolking. Een plek waar men kan kiezen tussen kijken en beleven van verschillende sferen, maar zich ook even kan laten informeren en bijkomen in een inspirerend omgeving, voorzien van moderne hulpmiddelen zoals vrije internettoegang.

De context van het museum is helder: het staat in Dongen en Dongen is een Brabantse gemeente. Het logische gevolg is dat de activiteiten steeds deze dubbele context zullen kennen, dus steeds in Brabants en Dongens perspectief.
Vanuit deze visie zal het museum op een centrale plaats in het gebouw ook een dubbele Canon kennen: een met Dongen als element in de provincie Noord-Brabant en een die aansluit bij het sociaal geheugen van Dongen.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Het museum ontwikkelt in nauw overleg met het onderwijs educatieve programma’s. Het opbouwen van een structurele band met de scholen kan leiden tot een goed verankerd en doordacht educatiebeleid.
De collectie en de educatieve programma’s zullen aansluiten op de kerndoelen van de basisschool groep 3 t/m 8, terwijl ook voor het voortgezet onderwijs, in nauwe samenwerking met het Cambreurcollege, aansluitende programma’s zullen worden gemaakt.

Missie

DE LOOIERIJ is een plaats waar mensen,
zowel van binnen als buiten de gemeente Dongen,
in een uitnodigende en verrassende omgeving,
Brabants en Dongens erfgoed kunnen aanschouwen en interactief beleven.
DE LOOIERIJ bindt, nodigt uit, prikkelt tot onderzoek, maakt bewust en biedt ontspanning in een sociaal veilige en gastvrije omgeving.

Het museum geeft zijn bestaan vorm vanuit de Brabantse context.
Exposities worden mede vormgegeven vanuit de Dongense bijdrage aan de Brabantse cultuur en/of vanuit de Dongense vertaling van de Brabantse eigenheid.

Het museum moet een bindende functie kennen:
• educatief (zowel volwasseneneducatie als partner voor scholen);
• als ontmoetingsplaats;
• inspirerend;
• conserverend, als sociaal geheugen van Dongen;
• dienstbaar.

Stichting Dongha Heem heeft met DE LOOIERIJ tien inhoudelijke speerpunten

• Een permanente tentoonstelling DE LEERROUTE: Dongen, het middelpunt van looiers en leerbewerkers’
• Een permanente heemtentoonstelling: Dongen, van NUL tot NU
• Periodieke tentoonstellingen (3-4 maanden per jaar) over elektriciteit in het dagelijks leven van midden 20ste eeuw.
• Wisseltentoonstellingen over onderwerpen die aansluiten bij het Dongense heem in brede zin.
• Exposities buiten DE LOOIERIJ
• Organisatie groepsarrangementen met of zonder rondleiding, maar altijd met een bezoek aan het museum
• Gastheerschap voor groepen, huwelijkssluitingen en individuele bezoekers
• Collectie-ontwikkeling
• Educatieve projecten voor schoolkinderen
• Museumwinkel, Toeristisch informatiepunt en gidswandelingen

Daarnaast nog zaken die randvoorwaardelijk zijn zoals

• Organisatie
• Huisvesting
• Financiën
• PR en Reclame

vrijwilligerskl

Actueel

Museumkaart

Bent u in het bezit bent van een 'Museumkaart'; dan kunt u gratis museum
DE LOOIERIJ bezoeken.

 

Museumkaart2017

 

instagramg  facebookg  twitterg

Museum DE LOOIERIJ, Kerkstraat 33, 5101 BB, Dongen, (0162) 38 71 94, info@delooierij.nl.

Alle rechten voorbehouden © 2020

DANK AAN DE OPPERLOOIERS