Organisatiestructuur

Na het realiseren van het vernieuwde museum, DE LOOIERIJ, ontstond bij het bestuur de dringende behoefte een bij het museum passende organisatiestructuur te vinden. Het streven was om een vorm te vinden waarin de motor van het museum, de vrijwilliger, zijn energie zou kunnen halen uit een maximale betrokkenheid, mede door de mogelijkheid om, binnen de kaders van DE LOOIERIJ, het eigen werk te kunnen organiseren.

   Het ingevoerde model

De eigen sector met sectorleider als thuishaven van elke vrijwilliger.
De grondgedachte van het model is dat het werk binnen DE LOOIERIJ geordend is binnen een aantal sectoren. Alle vrijwilligers vinden hun plek binnen deze sectoren.
Elke sector kent zijn eigen voortrekker, het sectorhoofd (m/v). Hij/zij zorgt ervoor dat de sector optimaal zijn bijdrage levert aan de organisatie als geheel. De wijze waarop de sectorgroep dat doet is aan de sector, uiteraard mits vallend binnen de algemene kaders.
Het uitgangspunt is dan ook: alles wat binnen de groep kan worden besloten aangaande werkwijze, financiën e.d, wordt ook daar besloten. Elke sector kan zich laten adviseren door een expert van buiten en daar waar nodig is een beroepskracht inlenen. Sectoren onderling kunnen, daar waar er behoefte aan is, met projectgroepen werken. Maanddeliojks vindt er een operationeel overleg plaats, waarin sectoren elkaar kunnen opzoeen om de planning voor de komende tijd af te stemmen.
Een uitermate belangrijk aspect van het werk van het sectorhoofd is naast zijn/haar taakgerichtheid ook zijn/haar collegialiteit, zijn /haar mensgerichtheid. 
Hoewel de eerste verantwoordelijkheid van het sectorhoofd s, dat de sector goed georganiseerd is, kan hij/zij uiteraard ook deel uitmaken van een of meer taakgroepen in de sector. Vrijwilligers en sectorhoofden kunnen in meerdere sectoren werkzaam zijn.

   Borgen van directe communicatie, samen besturen

Om ervoor te zorgen dat besluiten helder zijn en voor iedereen direct toegankelijk zijn, is gekozen voor een bestuur dat grotendeels door de sectoren wordt bemenst. Het draagvlak voor het organisatiebeleid kan daardoor maximaal zijn, het beleid wordt immers mede bepaald door elke sector.
Het bestuur bestaat uit leden die sectorhoofd kunnen zijn plus een voorzitter, secretaris en penningmeester. In totaal maximaal negen leden.
Om een noodzakelijk contact te houden met de Stichting Vrienden van DE LOOIERIJ zal in ieder geval één lid, (Kees den Reijer) deel uitmaken van dat stichtingsbestuur. Rinus Krijnen sluit bij de vergaderingen aan.

   Bestuur Stichting Museum De Looierij

Voorzitter: Rinus Krijnen
Penningmeester: Kees den Reijer
Secretaris: Ellie Oerlemans
Lid: Technische diensst: Wim Mertens
Lid: Vrijwilligers: Liesbeth Martens

 

   De aandachtsgebieden van de sectoren

Gebouw : onderhoud, elektrotechniek, beveiliging, interieurverzorging (Aandacht: Wim Mertens)
Horeca: bar, inkoop, winkel (Aandacht: bestuur)
Collectie: Collectiebeheeradministratie (incl. teksten, Buurtbankinhoud, fotobeheer), bruikleen, depot,verzamelen en ontzamelen (Aandacht: Ellie Oerlemansd)
Gasten: gastvrouwen en –heren, groepsarrangementen, rondleidersgilde, Toeristisch Informatiepunt, Gidswandelingen (Aandacht: Liesbeth Martens, Bestuur)
Public Relations.: publicaties, marketing, websites / social media Aandacht: Ellie Oerlemans / Rinus Krijnen)
Exposities: Leerroute, Elektriciteit, Volckaert, Kunst, Historie, educatie (Aandacht: Ellie Oerlemans)
Rondleiders: Verantwoordelijk voor de opleiding, inzet en kwaliteit van de rondleiders (Aandacht: Ellie Oerlemans)
Vrijwilligerszaken: Begeleiding sectorhoofden t.a.v. vrijwilligerszaken. (Aandacht: Liesbeth Martens)

Elk sectorhoofd mag rekenen op een gemiddelde maandbelasting van plusminus 20 klokuren.

vrijwilligerskl

Actueel

Museumkaart

Bent u in het bezit bent van een 'Museumkaart'; dan kunt u gratis museum
DE LOOIERIJ bezoeken.

 

Museumkaart2017

 

instagramg  facebookg  twitterg

Museum DE LOOIERIJ, Kerkstraat 33, 5101 BB, Dongen, (0162) 38 71 94, info@delooierij.nl.

Alle rechten voorbehouden © 2020

DANK AAN DE OPPERLOOIERS