Financiën

Stichting Museum DE LOOIERIJ  is gevestigd aan de Kerkstraat 33, 5101 BB in Dongen.
De stichting is de eigenaar van het museumgebouw. Op dit onroerend goed rust een lening van € 100.000,-. De jaarlijkse exploitatie is gebaseerd op inkomsten van drieërlei aard: een activiteitensubsidie van de gemeente Dongen, eigen inkomsten en giften. De giften worden ondergebracht bij de Stichting Vrienden van De Looierij die deze beheert en toeziet op een juiste inzet daarvan.
Om een continuïteit van het museum te waarborgen wordt gewerkt met voorzieningen: gebouw, exposities en (per 01.01.2014) inventaris. Elke voorziening kent zijn eigen meerjarenbegroting. De uitvoering van de geplande projecten is afhankelijk van de daadwerkelijke vulling van de voorziening. Het museum gaat geen leningen aan om projecten te realiseren. Het exploitatie-overschot is de eerste bron van vulling van de voorzieningen.

   Beloningsbeleid

De Looierij werkt met vrijwilligers. Daar waar taken verricht moeten worden die een grotere omvang hebben dan de gemiddelde taak van een vrijwilliger, kan worden overgegaan tot het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding tot maximaal fiscaal toegestaan per jaar.

klik hier voor de cijfers van het afgelopen boekjaar.

Groepsbezoekknoptel

vrijwilligerskl

Actueel

Museumkaart

Bent u in het bezit bent van een 'Museumkaart'; dan kunt u gratis museum
DE LOOIERIJ bezoeken.

 

Museumkaart2017

 

instagramg  facebookg  twitterg

Museum DE LOOIERIJ, Kerkstraat 33, 5101 BB, Dongen, (0162) 38 71 94, info@delooierij.nl.

Alle rechten voorbehouden © 2020

DANK AAN DE OPPERLOOIERS