Vrijwilligers

Al vanaf de opening van het museum in 1998 zijn vrijwilligers actief binnen onze organisatie. Vrijwilligers geven het publiek toegang tot de historische plek en de kennis over deze plek en doen dat met veel toewijding. In 2011 is DE LOOIERIJ heropend en de behoefte aan een groter aantal vrijwilligers is toegenomen. De organisatie wordt steeds professioneler en de vrijwilligers groeien hierin mee. Om de samenwerking tussen DE LOOIERIJ en haar vrijwilligers een goede basis te geven is een vrijwilligersbeleid geformuleerd.
Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Ons museum staat midden in de samenleving en de vrijwilliger zorgen voor de verbinding daarmee. Vrijwilligers zijn de pijlers van de organisatie en onmisbaar. Ze zijn enthousiast en publieksvriendelijk, ze ondersteunen in onderzoek en geven binding met de achterban. Daarnaast werkt het museum ook met vrijwilligers om financiële redenen.
Dankzij vrijwilligers kunnen we veel meer werk verzetten.

   Definitie vrijwilligersbeleid

Het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen onze organisatie tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven, op een zodanige manier dat de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden. Deze voorwaarden worden soms vastgelegd in een of meerdere documenten (geformaliseerd), of/maar vaak ook gewoon informeel geregeld (in hoofden van mensen). Het uitgeschreven vrijwilligersbeleid is vastgelegd als bijlage D in het beleidsplan 2021-2025

Binnen het bestuur is één lid benoemd als vrijwilligertscoördinator. Dit lid zorgt ervoor dat het vrijwilligersbestand actueel is. De vrijwilligerscoördinator assisteert de sectorhoofden bij personele kwesties. 

Groepsbezoekknoptel

Actueel

Verruimde openingstijden

Standaard is het museum geopend op woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13:00u tot 17:00u. In de maanden juli en augustus is het museum ook geopned op donderdagmiddag van 13:00u - 17:00u.

Museumkaart

Bent u in het bezit bent van een 'Museumkaart'; dan kunt u gratis museum
DE LOOIERIJ bezoeken.

 

Museumkaart2017

 

instagramg  facebookg  twitterg

Museum DE LOOIERIJ, Kerkstraat 33, 5101 BB, Dongen, (0162) 38 71 94, info@delooierij.nl.

Alle rechten voorbehouden © 2020

DANK AAN DE OPPERLOOIERS