ANBI – Vrienden van Museum DE LOOIERIJ

De stichting VRIENDEN VAN MUSEUM DE LOOIERIJ is opgenomen in het ANBI-register.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Wat zijn de voordelen van die ANBI- status?

Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) / fiscaal nummer van Stichting VRIENDEN VAN MUSEUM DE LOOIERIJ is: 807482778.

Door de opname in het ANBI-register kunt u giften aan deze stichting fiscaal aftrekken.

Het bezoek- en postadres is: Kerkstraat 33, 5101BB Dongen / telefoon en mail zijn hetzelfde als van het museum (zie voettekst)

Gegevens VRIENDEN VAN MUSEUM DE LOOIERIJ

 • De doelstelling van de stichting is: Het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des woords, aan museum DE LOOIERIJ.
 • De Stichting tracht de doelstelling te bereiken door:
  • Het verrichten van sponsoractiviteiten.
  • Het geven van adviezen aan het museum.
  • Het bevorderen van vrijwilligerswerk t.b.v. het museum.
  • Het verzorgen van publicaties.
  • Het organiseren van (studie)bijeenkomsten.
  • Het verwerven en ter beschikking stellen van voorwerpen voor de verzameling van het museum dan wel het ter beschikking stellen van gelden daarvoor, alsmede alle wettige middelen, die het bestuur voor het bereiken van de doelstelling dienstig acht, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • De bestuurssamenstelling is:
  • Rinus Krijnen, voorzitter.
  • Peter van der Maade, secretaris.
  • Ad Ballemans, penningmeester.
  • Jan Theeuwes, lid.
 • De bestuurders zijn de enige vrijwilligers en zij ontvangen jaarlijks maximaal € 900 als vrijwilligersvergoeding.
 • In 2022 zullen de vrienden een substantiële bijdrage leveren aan de herinrichting van het museumcafé en het opknappen van de entree.

Financieel Resultaat

 

 

Nieuwsbrief museum de Looierij

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

© De Looierij 2023