Anbi

DE LOOIERIJ is opgenomen in het ANBI-register.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Wat zijn de voordelen van die ANBI- status?

Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) / fiscaal nummer van stichting museum DE LOOIERIJ is: 801816981.

Stichting museum DE LOOIERIJ is gevestigd aan de Kerkstraat 33, 5101 BB in Dongen.

Stichting Museum De Looierij is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 41100443

Wilt u meer weten over onze organisatie? Lees dan onderstaande jaarverslagen en beleidsplannen.

Zoekt u vervolgens nog meer verdiepingsinformatie? Dan kunt u zich persoonlijk wenden tot de voorzitter Rinus Krijnen.

Jaarverslag

Jaarlijks maakt Stichting Museum DE LOOIERIJ een financieel jaarverslag op.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2023

Beleidsplan en visie 2021 – 2025

In april 2021 heeft het bestuur van Stichting Museum De Looierij het beleidsplan en de visie voor 2021-2025 aangenomen:

Beleidsplan 2021 – 2025

Bijlagen:

A-Collectiebeleid
B-Presentatiebeleid
C-Educatiebeleid
D-Vrijwilligersbeleid

Financiën

Stichting Museum DE LOOIERIJ  is gevestigd aan de Kerkstraat 33, 5101 BB in Dongen.
De stichting is de eigenaar van het museumgebouw. Op dit onroerend goed rust een lening van € 75.000,-. De jaarlijkse exploitatie is gebaseerd op inkomsten van drieërlei aard: een activiteitensubsidie van de gemeente Dongen, eigen inkomsten en giften. De giften worden ondergebracht bij de Stichting Vrienden van De Looierij die deze beheert en toeziet op een juiste inzet daarvan.
Om een continuïteit van het museum te waarborgen wordt gewerkt met voorzieningen: gebouw, exposities en (per 01.01.2014) inventaris. Elke voorziening kent zijn eigen meerjarenbegroting. De uitvoering van de geplande projecten is afhankelijk van de daadwerkelijke vulling van de voorziening. Het museum gaat geen leningen aan om projecten te realiseren. Het exploitatie-overschot is de eerste bron van vulling van de voorzieningen.

Beloningsbeleid

De Looierij werkt met vrijwilligers. Daar waar taken verricht moeten worden die een grotere omvang hebben dan de gemiddelde taak van een vrijwilliger, kan worden overgegaan tot het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding tot maximaal fiscaal toegestaan per jaar.

 

Nieuwsbrief museum de Looierij

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

© De Looierij 2023