Bestuur

Stichting Museum DE LOOIERIJ is op 17 mei 1993 opgericht als Stichting Dongha-Heem. In de aangepaste statuten van 14 december 1998 en met de naamswijziging naar Stichting Museum DE LOOIERIJ op 9 augustus 2019, staat het doel als volgt omschreven:
Het beheer en de exploitatie van Museum DE LOOIERIJ te Dongen, het waarborgen van het voortbestaan van deze instelling en de educatieve functie daarvan gestalte te geven en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling

 Functie  Naam Nevenfuncties
 Voorzitter Rinus Krijnen Programmaraadslid Stichting Langstraat Media
Voorzitter Stichting vrienden van Museum de Looierij
Penningmeester Stichting Eagle Shelter
Penningmeester Toeristenvereniging SamenDongen
 Secretaris Ellie Oerlemans Secretaris Vereniging Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen
Secretaris Stichting IJzertijdboerderij
 Penningmeester Ton Zwinkels Geen
 Bestuurslid Wim Mertens Geen
 Bestuurslid Liesbeth Martens Geen

Borgen van directe communicatie, samen besturen

Om ervoor te zorgen dat besluiten helder zijn en voor iedereen direct toegankelijk zijn, is gekozen voor een bestuur dat grotendeels door de sectoren wordt bemenst. Het draagvlak voor het organisatiebeleid kan daardoor maximaal zijn, het beleid wordt immers mede bepaald door elke sector.
Het bestuur bestaat uit leden die sectorhoofd kunnen zijn plus een voorzitter, secretaris en penningmeester. In totaal maximaal negen leden.
Om een noodzakelijk contact te houden met de Stichting Vrienden van DE LOOIERIJ zal in ieder geval één lid deel uitmaken van dat stichtingsbestuur. De voorzitter (Rinus Krijnen) sluit bij de vergaderingen aan en is momenteel ad interim voorzitter.

Stichting Museum DE LOOIERIJ kent de volgende sectoren/werkgroepen. Achter de sector staat de naam van de verantwoordelijke bestuurder en evt. vrijwilliger:

  • Vrijwilligers – Liesbeth Martens
  • Technische Dienst- Wim Mertens
  • Collectie- Ellie Oerlemans
  • Rondleiders – Ellie Oerlemans (Martijn de Laat)
  • Educatie – Ellie Oerlemans
  • Horeca/Groepsbezoeken: Liesbeth Martens (Nel Beekers, Corrie Hessels, Francien Laurijssen)
  • Gasten: Liesbeth Martens ( Inge de Wolf)
  • Museumwinkel: Liesbeth Martens (Marjo Verhoeven)
  • Public Relations:  Ellie Oerlemans
  • Informatisering:  Rinus Krijnen (Jacques Bakx)

Nieuwsbrief museum de Looierij

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

© De Looierij 2023