Rondleiding: ‘Innovaties binnen het looibedrijf’.

Oktober is de maand van de geschiedenis.

Op zondag 29 oktober organiseert het Museum De Looierij, in het teken van deze maand, een rondleiding met bovengenoemd onderwerp.
Kuip, laf, vat: drie belangrijke begrippen binnen het looibedrijf die, zeer beknopt, de ontwikkeling van het leerlooien door de eeuwen heen
omschrijven.

Een gids leidt je door de Leerroute van het Museum. Zo kun je zien, hoe het looien van leer zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 150 jaar. Van traditionele kleinschalige huislooierijen uit het begin van de negentiende eeuw tot de grootschalige duurzame leerproducenten van vandaag de dag.

De rondleiding is gratis! Je betaalt uitsluitend voor de entree voor het Museum, tenzij je in het bezit bent van een Museumkaart.
Aanvang: 14.00 uur.

Het Museum De Looierij is gevestigd in:
Kerkstraat 33
5101 BB Dongen
www.delooierij.nl